...družstvu se ukládá povinnost mít - vedle
informační desky - zřízeny
ještě i internetové stránky...

JUDr. Filip Cileček, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR
(Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích.
Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 867 s.)

PROČ ?

Dne 1.1.2014 došlo v právním řádu ČR k revoluční změně, která zasáhla radikálním způsobem i právní úpravu družstev, včetně družstev bytových. Družstva již nejsou upravena obchodním zákoníkem, který byl zrušen, ale nově zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tento zákon ve svém ust. § 636 stanoví povinnost pro všechna družstva (tedy i družstva bytová) spočívající při svolávání členské schůze uveřejnit tuto pozvánku na internetových stránkách družstva, kde musí zůstat takto uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá předpoklad, že má-li být členská schůze družstva v souladu se zákonem svolána, musí mít každé družstvo své internetové stránky. A to se všemi důsledky, které by mohly plynout z vadného svolání členské schůze (odmítnutí osvědčení schůze notářem, neplatnost přijatých rozhodnutí,..). Je však možné velmi jednoduše využít této zákonné povinnosti k prospěchu každého družstva, ale k tomu již dále…

CO nabízíme?

INTERNETOVÉ STRÁNKY dle legislativy platné od 1. ledna 2014

KONZULTACE a PORADENSTVÍ

 

Vytvořit internetové stránky včetně opatření příslušné domény může být poměrně náročné a nákladné. Prostřednictvím portálu bdostrava.cz Vám však bude poskytnuta tvz. doména třetího řádu, tj. pod jednotnou hlavičkou bdostrava.cz Vám bude vytvořena ryze Vaše stránka (např. bdhlavnitrida.bdostrava.cz), která Vám jednak pomůže splnit výše uvedený zákonný požadavek, jak velmi jednoduchým a intuitivním způsobem uveřejňovat pozvánku na členskou schůzi, tak rovněž nabízí virtuální informační desku, kde můžete „pár kliknutími“ komunikovat v rámci Vašeho družstva, a dále možnost umístění kontaktních údajů na statutární orgány družstva, správce, havarijní službu, odkazy na internetové stránky, atd.


Je možné však jít ještě dále. Výše uvedené nabízené stránky lze rozšířit o další užitečné funkce, zejm. tvz. předprezence členské schůze. Tato funkce Vám pomůže jednoduše kontrolovat, kdo z členů družstva bude přítomen na členské schůzi a tím pružně reagovat opatřením plných mocí (které rovněž mohou být v předtisku k dispozici na Vašich internetových stránkách), čímž je možné zajistit usnášeníschopnost každé Vaší další členské schůze. Další možnosti jsou limitovány pouze Vašimi požadavky.

Spolupracujeme s

EVB v.o.s. Advokátní kancelář Enenkl Vyroubal Brudný v.o.s. se sídlem v Ostravě a pobočkou v Praze poskytuje komplexní právní služby již od roku 2004. Pro bytová družstva nabízí mimo jiné vymáhání pohledávek, úpravy a změny stanov v souladu s novou právní úpravou zákona o obchodních korporacích, právní pomoc při převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví či revize smluv. Pro více informací nás kontaktujte na ostrava@evb.cz.

page 1 page 2 page 3

ZA KOLIK to můžete mít?

Celková cena základního balíčku služby 3750 Kč zahrnuje:
 • zřízení domény 3. řádu např. typu vlastni-nazev.bdostrava.cz
 • instalace internetových stránek dle uvedené šablony
 • založení administrátorského přístupu, příp. přístupu kličových uživatelů
 • založení emailové schránky pro bytové družstvo
 • uživatelský manuál
 • roční udržovací poplatek ve výši 500 Kč (první rok zahrnuty v ceně)
 • Doplňkové služby:
 • zřízení vlastní domény 2. řádu např. www.vlastni-nazev.cz, dle aktuálně platného ceníku CZ.NIC
 • úprava předpřipravené šablony internetových stránek na míru (cena dle VOP)
 • konzultace (cena dle VOP)
 • školení klíčových uživatelů (cena dle VOP)
 • DEMO verzi si můžete bezplatně vyzkoušet
 • Na adrese demo.bdostrava.cz si vyzkoušejte, jakým způsobem stránky z pohledu uživatele fungují a jak je jejich ovládání (vč. napsání a vložení pozvánky) jednoduché a uživatelsky příjemné
 • Přihlašovací údaje pro administraci jsou:
 • Uživatel: demo
 • Heslo: admin
 • KDE nás nájdete a JAK kontaktujete?

  2014 © Všechna práva vyhrazena, www.f2fcreative.com